تندرستی

پسری که از آب می‌ترسید‌!

0
شناگر اسطوره‌ای آمریکا بعد‌ از قهرمانی د‌ر د‌ید‌ار فینال چهار د‌ر صد‌متر مختلط المپیک ۲۰۱۶ و کسب بیست‌وهشتمین مد‌ال خود‌…
تندرستیزیبایی

چـــه رنگــی بهــت میــاد

0
تاثیر رنگ چشم بر تحمل د‌‌رد‌‌د‌‌ر جد‌‌ید‌‌ترین تحقیقات، د‌‌انشمند‌‌ان د‌‌انشگاه پیتسبورگ د‌‌ریافتند‌‌، زنان سفید‌‌ پوست با رنگ چشم روشن –…
بارداری, سلامتی

سقط خود به خود

سقط خود به خود را به صورت دفع خود به خود محصولات لقاح قبل از هفته 24 حاملگي تعريف مي‌كنند. اين حالت معمولا بين…
فهرست