بارداری, سلامتی

سقط خود به خود

سقط خود به خود را به صورت دفع خود به خود محصولات لقاح قبل از هفته 24 حاملگي تعريف مي‌كنند. اين حالت معمولا بين…
فهرست