بدون دیدگاه

من از اجتماع طلبکارم؟!

هر کدام از ما درمقابل عمل به وظایف مان، انتظاردریافت حقوق متقابل ازسایرین را داریم.
به طورکل وبه طور مطلق، تجربه ی حضوردرموقعیت های متفاوت، الگوی رفتاری مارا دستخوش دگرگونی می کند. به عنوان مثال تعداد زیادی ازافراد منتسب به اقلیت های قومی، اعتقادی واتباع خارجی دریک جامعه، کمترازآنچه حق دارند، درخواست می‌کنند.
در پیوستن به یک جامعه ی جدید، با تجربه‌ی این بیگانگی، خواسته یا ناخواسته به خود یادآوری می کنیم که دراقلیت حضور داریم.
لذا برای پذیرفته شدن خود را ملزم به تلاش بیشتر واثبات شایستگی هایمان می دانیم. این موقعیت جزء جدایی ناپذیرازفرآیند مهاجرت است، چه مهاجرت عینی وچه ذهنی.

ریشه ی طلبکاری اجتماعی
یکی از مهمترین ریشه های طلبکاری اجتماعی، توزیع نابرابر و شاید ناعادلانه ی منابع میان افراد است مثلا میزان دسترسی به وسایل رفع حاجت ونیزسرعت وسهولت درفراهم کردن آن است. کمبود منابع یا توزیع نامناسب آن، بقای بسیاری از افراد را به خطر می اندازد وما انسان ها برای مقابله با این خطر، واکنش های متفاوتی نشان می دهیم.
عامل دیگر ناتوانی درطرح درخواست است. درخواست مطرح نشده به معنای نیاز برآورده نشده است. عدم پاسخگویی به این نیاز حال را ما را بد می کند. اگر مسئولیت این حال بد را نپذیریم ویا برای آن چاره ای نیندیشیم، آنگاه یا آن را در خود فرو می بریم وافسرده می شویم ویا با برون ریزی، ضعیف تر از خود را به ناحق مجازات می کنیم.
اما یکی از اساسی ترین علل طلبکاری اجتماعی، ناآشنایی با حقوق فردی واجتماعی است. در وجود ما ترازویی است که اگر کفه‌ی حقوق هم وزن وظایف نباشد، تعادل را برهم می‌زند و باعث ناراحتی ما می شود. حال اگر اسیر امنیت طلبی وتن پروری شویم، ممکن است حقوق خود را از کسی مطالبه کنیم که برای او انجام وظیفه نکرده ایم.

پیامدهای مثبت مقابله با طلبکاری اجتماعی
در این وضع اگردراقلیت یا درموضع ضعف باشیم، درابتدا به طورپیش فرض، سهم طبیعی خود را کمتر از آنچه هست، تصورمی کنیم. درنتیجه به رغم بهره مندی نابرابر از منابع، بنا بر شدت وضعف نیازهایمان، میزان تلاش مان تغییر می کند. یکی از محصولات این تلاش مضاعف، افزایش استقلال رای وعمل؛ استفاده از زمان، مهارت آموزی واندوختن سرمایه است.

نشانه های ابتلا به طلبکاری اجتماعی
علائم طلبکاری اجتماعی را می توانیم در ذهنیت، گفتار و رفتارمان تشخیص دهیم. زمانی که به این ویروس ذهنی مبتلا بشویم:
*غالبا در حل مسائل خود منفعل ومنتظر منجی هستیم.
*می خواهیم به زیردستان خود به چشم یک مستخدم فرمان پذیر نگاه کنیم.
*می خواهیم تا حد ممکن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم.
*در عوض حل مسئله، در پی حذف مسئله یا سپردن به دیگری هستیم.
*غالبا آماده ایم تا خشم ناشی از ناکامی‌های خود را روی دیگران خالی
کنیم.
*دیگران باید مواظب باشند تا مبادا با سوءتعبیر از رفتارشان، از ایشان آزرده خاطر شده باشیم.
*در عوض مسئولیت پذیری وعذرخواهی صحیح، مدام رفتار خود را توجیه می کنیم.
*افراد ناتوان در حل وفصل امور را سرزنش می کنیم، همان اموری که خود قادر به اداره آن نیستیم.
*ایجاد احساس گناه در دیگران به عادت‌مان تبدیل شده است. این کار را با خشونت یا مخالفت کردن یا مظلوم نمایی و… انجام می دهیم.

پیامدهای منفی طلبکاری اجتماعی
وقتی در جایی برای خود بیش از اندازه، حق آب وگل قائل باشیم، غلبه بر طلبکاری اجتماعی دشوارتر می شود.
برخورد انفعالی با مسائل زندگی، نتیجه ای جز ایجاد چرخه ی شکست ندارد. از طرفی شانه خالی کردن از بار مسئولیت در بلند مدت، موجب شکست، هدررفتن منابع، ایجاد موج عمومی نفرت وباعث کشیده شدن دیوار عاطفی میان افراد می شود.

پیشگیری از ابتلا به طلبکاری اجتماعی
موفقیت در کاهش طلبکاری اجتماعی، در گرو مهاجرت ذهنی است ومهاجرت ذهنی با تغییر عدالت وایجاد اصلاحات در نگاه وعمل محقق می شود.
یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت در مهاجرت ذهنی زبان مشترک است. دست یافتن به زبان مشترک به ما کمک می کند تا در عوض توقع از یکدیگر، همدیگر را
درک کنیم.

پیشنهادهایی برای کنترل
طلبکاری اجتماعی
*در الگوی مقایسه خود با دیگران تجدیدنظر کنیم.
*خودپذیری را تمرین کنیم وبرای دست یافتن به هویت مستقل واستقلال رای وعمل، تلاش کنیم وبه دنبال تایید دیگران نباشیم.
*دیگرپذیری را تمرین کنیم. یعنی هر آنچه را برای خود نمی پسندیم برای دیگران هم نپسندیم.
*در شرایط خاص، درعوض مبارزه ی فرساینده، مصالحه کنیم. یعنی به کمتر راضی شدن.
بعضی از اوقات، انعطاف در فکر و رفتارما را از دست اندازهای زندگی عبور می دهد و به مسیری هموارتر هدایت می کند؛ هرچند گاهی دل کندن از موقعیت فعلی، در عمل ترسناک و ناراحت‌کننده است.

You might also like
روانشناسی, فرهنگ

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست