بدون دیدگاه

نقش حياتی مايع درون ريه های درحال تكوين

درطي بارداري وتكوين جنين انواع مختلف و متعدد بافت ها به صورت اندام در مي آيند. به نحوي كه مغز دچار چين خوردگي مي شود وحفرات متعدد قلبي شكل مي گيرند. اخيرا مطالعه اي در دانشگاه پرينستون چنين فرآيندي را درريه ها نيزنشان داده است و ديدگاه هايي را در مورد تشكيل انشعابات ظريف و مجاري هوايي اين اندام ارائه كرده است.
در اين مطالعه كه روي موش ها صورت گرفته است،محققين كشف كرده اند كه فشار مايع بوسيله ريه هاي جنيني ايجاد مي شود، نرخ تكوين اندام را كنترل مي كند .اين فشار انقباض عضلات صاف تشكيل دهنده مجاري هوايي را هماهنگ مي سازد و موجب جوانه زدن انشعابات جديد در سرتاسر ريه هاي جديد مي شود. تغيير در اين فشار مي تواندمنجر به افزايش بلوغ ريوي شود ويا اينكه از آن جلوگيري كند. در واقع فشار ريوي سيگنالي را به عضلات مي فرستند و زمان بندي رشد ريوي را تنظيم مي كند.
براي بررسي نقش دقيق مايع ريوي در داخل وپيرامون ريه هاي در حال تكوين محققين دانشگاه
پرينستون يك قفسه مصنوعي را با استفاده از سيليكون و شيشه و يك سيستم ميكروفلوئيد يك داراي دو حفره ايجاد كردند كه اين حفرات به يكديگر راه نداشتند و با يك كانتر شيشه اي به هم وصل بودند و جريان مايع در اين حفرات از طريق مجموعه اي از لوله هاي الاستيك كوچك به جريان در مي آمد. درون اين يكي از حفرات ريه هاي درحال تكوين جنين موش قرار داده شد و اطراف اين ريه و درون حفرات مملو از مايع بود.حفره ديگر نيز مملو از مايع بود. در اين ميان كانتر شيشه اي نقش ورودي ناي به ريه ها داشت. اين مجموعه اجازه داد كه بر مبناي مقدار مايعي كه به درون حفره بالايي و پايين پمپ مي شود،فشارهاي مختلفي به بافت ريوي وارد شود. اين وضعيت شبيه اتفاقاتي است كه براي جنين موش زنده مي افتد.در جنين سلول هايي خاص در ريه ها مايعاتي را ترشح مي كنند كه منجر به ايجاد يك فشار دروني در برابر فشار حاصل از حفره قفسه سينه جنين مي شود.اين مطالعه نشان داد كه افزايش فشار كلي درون ارگان موجب مي شود كه انقباضات و رشد عضلات صاف پوشانندريه ها نيز افزايش يابد. اين افزايش رشد موجب مي شود كه انشعابات جديدي درون ريه در حال تكوين شكل گيرد.زماني كه كاهش يافت ، نرخ انقباضات نيز كاهش يافت كه اين منجر به توليد انشعابات جديد در عمق ريه شد. به نظر مي رسد كه تفاوت نسبي در فشار بين داخل و خارج ريه ها ويژگي است كه نرخ تكوين را كنترل مي كند. اين مطالعه بر اهميت اثر نيروهاي مكانيكي در تكوين اندام‌ها تاكيد دارد.

You might also like
بدن, کودک

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست