بدون دیدگاه

پروبیـــوتیک مکملی برای زندگی

پروبیوتیک مشتق شده از کلمه یونانی پرولایف به معنی براي زندگی است. از حدود قرن 19 تا کنون تعاریف بسیار زیادي درارتباط با پروبیوتیک ها مطرح گردیده است که اختصاراً به برخی از آنها اشاره میگردد.
لی لی و استیلول در سال 1965 پروبیوتیک ها را به عنوان فاکتورهاي تسریع کننده رشد و تولید شده توسط میکروارگانیسم ها معرفی نمودند. پارکر در سال 1974 برهم کنش بین میکروارگانیسم ها و میزبان را اینگونه تعریف نمود: «میکروارگانیسمها وعناصر با تاثیرات سودمند خود بر روي بدن یک جاندار می توانند فلور میکروبی دستگاه گوارش) روده) او را تحت تاثیر قرار دهند.»
فولر در سال 1989 اعلام نمود که یک مکمل خوراکی حاوي میکروبهاي زنده، با بهبود تعادل میکروبی روده می تواند تاثیرسلامتی بخش بر میزبان داشته باشد.
با توجه به تعاریف فوق می توان فهمید که پروبیوتیک ها موجودات زنده اي هستند که تاثیرات سلامتی بخش در بدن خواهند داشت. اکنون باید دانست که اولاً چه تعداد از این موجودات ذره بینی و زنده می توانند تاثیرات سلامتی بخش در بدن را به همراه داشته باشند ثانیاً با مصرف چه مواد غذایی می توان سبب تحریک و رشد این میکروارگانیسم‌ها شده و خواص سلامتی بخش آنها را ایجاد نمود
تاثیر بیفیدو باکتری‌ها و لاکتوباسیلی‌ها در سلامتی انسان:
ممانعت در برابر رشد باکتری‌هاي بیماری‌زا در بدن
افزایش ایمنی بدن در برابر امراض
فعالیت ضد سرطانی در بدن
بهبود در قابلیت هضم شیر در افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز
تولید ویتامین هاي گروه ب در بدن
تاثیرات ضد کلسترولی در بدن

تعریف پروبیوتیک‌ها:
برخلاف بسیاري از مواد غذایی که بشر روزانه از آنها استفاده نموده و انرژي خود را تامین می‌نمایند، پروبیوتیک‌ها نوع بسیار خاصی از مواد غذایی هستند که غیرقابل هضم در بدن بوده و در عین حال خواص سلامتی بخش براي بدن خواهند داشت. حال این سوال مطرح است که چگونه این ترکیبات که غیرقابل هضم براي بدن می باشند می توانند خواص سلامتی‌بخش به همراه داشته باشند؟ گیبسون و رابرفروید در سال 1995 دریافتند که پروبیوتیک‌ها ترکیبات غذایی غیرقابل هضم میباشند که به طور انتخابی، سبب تحریک رشد و یا فعالیت یک یا تعداد محدودي از باکتري‌هاي روده بزرگ شده و با تاثیرات سودمندي که دارند می توانند سبب بهبود سلامت میزبان شوند. قطعاً باکتریهایی که در اینجا از آنها بحث میشود باید جزء باکتريهاي سودمند باشند که عمدتا بیفیدوباکتری‌ها و لاکتوباسیلی‌ها هستند. اخیرا در تعریف دیگري بیان شده است که: پروبیوتیک‌ها ترکیبات تخمیرکننده‌هاي هستند که به صورت انتخابی سبب ایجاد تغییرات ویژه‌اي در ساختار و فلور میکروبی دستگاه گوارش شده و سبب ایجاد تندرستی و سلامتی در بدن میزبان میگردد. حال این سوال مطرح است که یک پروبیوتیک خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

خصوصیات و ویژگیهاي پروبیوتیک‌ها
یک ترکیب پریبیوتیک نباید تحت هیچ شرایطی هیدرولیز گردد. همچنین نباید قبل از رسیدن به روده بزرگ در بخشهاي قبلی از جمله معده و روده کوچک جذب گردد.
یک ترکیب پریبیوتیک باید حتماً توسط یک یا تعداد محدودي از باکتری‌هاي مفید روده و به صورت انتخابی تخمیر گردد. این ترکیب می‌بایست ترجیحاً با اصلاح ترکیبات میکروبی روده، اثرات سلامت بخشی را که می‌تواند براي میزبان مفید باشد، تحریک نماید.

انواع پروبیوتیک‌ها:
فروکتوالیگوساکاریدهاي کوتاه زنجیر یا FOS همچون اینولین بدست آمده از ریشه کاسنی، پیاز، کنگر فرنگی، فیبر بتاگلوکان بدست آمده از جو، یولاف و بذرك، نشاسته مقاوم بدست آمده از موز نارس، سیب زمینی و لوبیا، پکتین بدست آمده از سیب یا زردآلو و بسیاري از کربوهیدرات‌هاي غیرقابل هضم مثالهایی از ترکیبات پروبیوتیکی می باشند.

سین بیوتیک چیست؟
با توجه به نحوه فعالیت پروبیوتیک ها در بدن و نیز تاثیر پري بیوتیک‌ها در تغذیه پروبیوتیک‌ها، اصطلاح سین بیوتیکها مطرح می‌گردد. سین بیوتیک ها متشکل از پروبیوتیک‌ها بعلاوه پري بیوتیک‌ها می باشند که خصوصیت پریبیوتیکی و پروبیوتیکی را به طور مساوي در اختیار دارند. اخیراً ثابت شده است که مصرف محصولات سین‌بیوتیکی متشکل از اینولین به عنوان یک ترکیب پري بیوتیک و شیر تخمیر شده حاصل از باکتري بیفیدوباکتریوم بیفیدوم می تواند محتواي باکتری‌هاي بیفیدوس روده بزرگ را نسبت به حالتی که هر یک از این ترکیبات به طور جداگانه مصرف شوند افزایش دهد.

You might also like
تغذیه, سلامتی

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست